Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie

Duplikaty

Jak uzyskać DUPLIKAT LEGITYMACJI szkolnej?

Proszę dokonać wpłaty w wysokości 9,00 zł

na nr konta BS w Kórniku 76 9076 0008 2001 0015 8613 0002

Szkoła Podstawowa w Robakowie

ul. Szkolna 3, 62-023 Gądki

treść: duplikat legitymacji szkolnej

Proszę o dostarczyć do sekretariatu:

  • potwierdzenie przelewu (wydrukowane lub drogą mailową)
  • zdjęcie opisane imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą i adresem zamieszkania

Jak uzyskać DUPLIKAT ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA GIMNAZJUM

lub SZKOŁY PODSTAWOWEJ?

Proszę dokonać wpłaty w wysokości 26,00 zł

na nr konta BS w Kórniku 76 9076 0008 2001 0015 8613 0002

Szkoła Podstawowa w Robakowie

ul. Szkolna 3, 62-023 Gądki

treść: duplikat świadectwa gimnazjalnego lub szkoły podstawowej

Proszę o dostarczyć do sekretariatu szkoły:

  • potwierdzenie przelewu
  • na miejscu wypisać wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
  • pobrać wniosek upoważniający do odbioru duplikatu przez osobę 3-cią

Wyszukiwarka

Skip to content