Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie

Misja szkoły

Misja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie:

Jesteśmy szkołą otwartą na potrzeby środowiska, zapewniającą równość szans, obiektywizm i sprawiedliwość. Naszym celem jest przekazywanie rzetelnej wiedzy w atrakcyjnej formie, rozwijanie zdolności i zainteresowań młodzieży. Doceniamy wszystkich uczniów, opierając swoją działalność nie tylko na uniwersalnych zasadach etyki, ale przede wszystkim na polskich tradycjach wychowawczych.

Wyszukiwarka

Skip to content