Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie

Światowy Dzień Ziemi „Planeta vs Plastik”

W dniach 22-26 kwietnia w naszej szkole zrobiło się eko-klimatycznie w związku z realizacją interdyscyplinarnego projektu pod hasłem „Planeta vs Plastik”. W tym czasie na szkolnych korytarzach pojawiły się postery, makiety, wystawy prac plastycznych i fotograficznych dedykowane problemom ekologicznym naszej planety. Na zajęciach przyrody, biologii i geografii uczniowie kl. 4-7 uczestniczyli w warsztatach „Gra o Ziemię”, powiązanych z wykonywaniem zadań chroniących środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu odpadów. W trakcie lekcji muzyki uczyli się piosenki pt.: ”Moja Planeta Ziemia”, podczas zajęć techniki dawali „drugie życie” plastikowym odpadom, na informatyce projektowali ekologiczne loga  na koszulki z wykorzystaniem programów graficznych, zaś na lekcjach języka angielskiego poznawali i ćwiczyli słownictwo związane z ochroną środowiska. Siódmoklasiści na zajęciach matematyki wykonywali obliczenia dotyczące ilości odpadów, zużycia wody i energii, natomiast członkowie koła biologicznego, przy pomocy zestawu Aquanal, prowadzili badania czystości próbek wód pobranych z Jeziora Kórnickiego i Jeziora Skrzyneckiego. Chętni uczniowie, razem z rodzicami, oczyszczali najbliższą okolicę z plastikowych odpadów, a inni utrwalali przyrodnicze piękno, tworząc fotograficzną wystawę konkursową. W projekt zaangażowało się wielu nauczycieli i uczniów, stąd mamy nadzieję, że nasze wspólne tygodniowe świętowanie Dnia Ziemi zaowocuje wzrostem świadomości i proekologicznych nawyków społeczności szkolnej.

Koordynatorki projektu: pani Agnieszka Półchłopek, pani Elżbieta Drótkowska-Klessa

Wyszukiwarka

Skip to content