Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie

Badania czystości wody

W ekopracowni pasjonaci biologii z klas 6-7 badali próbki wody przy użyciu zestawu „Aquanal” oraz prowadzili obserwacje mikroskopowe wodnego osadu. Zgodnie z instrukcją młodzi badacze dodawali do próbek wody określonych odczynników, a następnie odczytywali wyniki ilościowe, na podstawie zmiany barwy roztworu. Łącznie każdy z uczestników wykonał analizę wody pod kątem obecności w niej związków chemicznych – azotanów, azotynów, fosforanów i mocznika oraz określił odczyn pH wody.
Wynik: badana próbka wody miała odczyn zasadowy, zawierała azotany, azotyny i amoniak.
Prócz obserwacji mikroskopowej składników osadu udało się również zobaczyć elementy budowy żywej kijanki.


Zajęcia prowadziła: pani Agnieszka Półchłopek

Wyszukiwarka

Skip to content