Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie

Konkurs plastyczny „Pokój dla planety. Planeta pokoju”

 

Konkurs plastyczny
na plakat promujący
Tydzień Edukacji Globalnej
„Pokój dla planety. Planeta pokoju”

I Postanowienia ogólne: 

   1. Organizatorem konkursu jest
    Szkoła Podstawowa w Robakowie.

   1. Konkurs skierowany jest do uczniów
             klas 4 – 7.

   1.  Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu (posteru) promującego hasło tegorocznego TEG: Pokój dla planety. Planeta pokoju

  II Cel konkursu:

    1. Popularyzacja wiedzy dotyczącej ochrony klimatu, migracji, pokojowego współistnienia, pomocy potrzebującym oraz celów zrównoważonego rozwoju.
     1. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

       1. Kształtowanie i utrwalanie podstawowych umiejętności stosowania technik plastycznych w tworzeniu plakatów (posterów).

    III Warunki uczestnictwa:

      1. Każdy uczestnik indywidualnie może wykonać tylko jedną pracę.

      1. Plakat należy wykonać dowolną techniką, w formacie A3.

      1. Wykonane prace należy dostarczyć nauczycielowi plastyki do 9.11.2023 r. do godz. 12.00

      1. Pracę należy na odwrocie opisać swoim imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę.

      1. Prace dostarczone po terminie nie będą podlegały ocenie.

      1. Oceny prac dokona komisja konkursowa. Ocenie podlegać będzie:
       a) kreatywne, oryginalne ujęcie tematu,
       b) estetyka i jakość zastosowanej techniki,

      1. Prace konkursowe zostaną zaprezentowanie w formie wystawy.

      1. Za zajęcie I, II, III miejsca przewidziano nagrody rzeczowe, dla pozostałych uczestników
       oceny z plastyki i pochwały za udział w konkursie szkolnym.

      1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

     Organizatorki: Katarzyna Kubik
     Agnieszka Półchłopek

     Wyszukiwarka

     Skip to content