Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie

 Szkolna EKOPRACOWNIA

        „Ekopracownia” to pilotażowy program realizowany w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, ogłoszony w formie konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem było utworzenie w danym powiecie jednej pracowni przyrodniczej, realizującej w praktyce programy z zakresu ekologii, biologii, chemii i przyrody, które w przyszłości pozwolą młodemu człowiekowi świadomie podejmować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony bioróżnorodności, wód, klimatu oraz własnego zdrowia.
W dwuetapowym konkursie należało przygotować obszerną dokumentację – „Kartę Zgłoszeniową” oraz „Opis merytoryczny przedsięwzięcia”. Zawierały one informacje dotyczące planowanych w ekopracowni działań bezpośrednich i pośrednich, realizowanych innowacji, programów, warsztatów wraz z ich opisami, wykazu niezbędnych sprzętów i pomocy dydaktycznych łącznie z kosztorysem, fotograficzną wizualizację gotowej sali lekcyjnej razem z zakupionymi pomocami oraz krótki film ukazujący w kreatywny sposób konieczność utworzenia takiej właśnie pracowni dla konkretnej społeczności szkolnej.
Spośród ośmiu zgłoszeń, które napłynęły z powiatu poznańskiego, Kapituła wybrała do realizacji naszą wizję ekopracowni i przyznała na jej utworzenie blisko 50.000 zł.
Ekopracownia, usytuowana w nowej części Szkoły Podstawowej w Robakowie, rozpoczęła działalność we wrześniu 2023 r., ale jeszcze przez kolejne miesiące powiększała swoje zasoby o mobilne dygestorium, odczynniki i szkło laboratoryjne, liczne mikroskopy i preparaty, lupy, kompasy, różnorodne plansze, szkielety i modele dydaktyczne oraz elementy przyrodniczego wystroju.
Bogate wyposażenie ekopracowni pozwala obecnie na realizowanie w niej indywidualnych lub grupowych zadań, warsztatów, doświadczeń i eksperymentów (w tym z użyciem otwartego ognia), umożliwia uczenie przez działanie, obserwację zjawisk, dociekanie praw i zasad panujących w otaczającym nas świecie.

     Żyjemy w szybko zmieniającym się świecie, dlatego od szkoły XXI wieku wymaga się, oprócz dostarczania wiedzy, rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych 4K – krytycznego myślenia, kreatywności, komunikatywności, kooperacji – i dopiero te kompetencje, pozostając we wzajemnej korelacji, przygotują młodych ludzi do przemyślanego wyboru dalszej ścieżki edukacji i pracy w zglobalizowanym oraz technologicznym świecie.
Ekopracownia SP w Robakowie wpisuje się w tę koncepcję.


 Program szkolnej Ekopracowni opracowała i realizuje: pani Agnieszka Półchłopek nauczycielka biologii, chemii i przyrody

Wyszukiwarka

Skip to content