Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała” – IV edycja 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 zrealizowano w naszej szkole Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”.

Do najważniejszych celów projektu należy:

  • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, 
  • rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi, 
  • poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu
  • budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość.

Koordynatorem akcji: pani Aleksandra Świątek

Wyszukiwarka

Skip to content