Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie

PROJEKT Powstanie Wielkopolskie – zrealizowany w 2009 r.

Prośba do rodziców

W związku z działaniami szkoły dotyczącymi 90- tej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz prawdopodobnym nadaniem gimnazjum imienia Powstańców Wielkopolskich, zwracamy się z prośbą do rodziców o pomoc w stworzeniu Wirtualnej Izby Pamięci. Poszukujemy rodzin powstańczych. Za ich zgodą i aprobatą zeskanowalibyśmy dokumenty, zrobilibyśmy zdjęcia pamiątek i zostałoby to zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły. Państwa dzieci mogłyby również spisać wspomnienia rodzinne dotyczące tego tematu. Pamiętajmy, że nasi bliscy żyją tak długo, jak pamięć o nich. Bliscy, którzy wzięli udział w jedynym zwycięskim zrywie niepodległościowym, zasługują na szczególny szacunek. Wszelkie informacje na ten temat prosimy przekazywać wychowawcom klas oraz w bibliotece szkolnej. Za okazane zrozumienie bardzo dziękujemy.

Operacja Wolność

Gra Operacja Wolność organizowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach programu obchodów 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Celem OPERACJI Wolność jest rozwijanie w młodzieży zainteresowania przeszłością kraju i regionu. Formuła gry dostarczając wiedzy, pozwoli na przeżycie przygody i utożsamienie się emocjonalne z uczestnikami Powstania Wielkopolskiego. Dodatkowym walorem jest pokazanie szerszych możliwości wykorzystania technik komputerowych i przestrzeni wirtualnej. Operacja Wolność składa się z 9 zadań do zrealizowania w dziewięciu kolejnych tygodniach, począwszy od 20.10.2008 roku. Szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące kolejnych zadań  podawane są kolejno przez partnerów Operacji Wolność:Radio Merkury, Gazetę Wyborczą,portal internetowy www.27grudnia.pl

Z naszej szkoły do zabawy przystąpiło osiem osób z klas drugich: Wojciech Frąckowiak,

Krzysztof Kuźma, Marcin Stefaniak, Joanna Chudzińska,  Marcin Stroiwąs, Mikołaj Zakrzewski, Adrian Lewandowicz,  Mikołaj Wojtysiak.

Wykonaliśmy  pierwsze zadanie, które było prezentacją drużyny. Zadanie drugie zobowiązywało nas do wykonania proporca z symbolami powstania na awersie i symbolem drużyny na rewersie.

Kolejny etap to przesłanie w formacie mp3 do Sztabu Operacji nauczonej i wyśpiewanej pieśni związanej z powstaniem. Drużyna zdecydowała się  na: Przybyli ułani pod okienko. Kolejne zadanie było z wiedzy na temat powstania. Zadanie piąte zobowiązywało nas do przygotowania biegu terenowego, o którym można przeczytać w aktualnościach. Zadanie szóste natomiast do pięknej recytacji wiersza o tematyce powstańczej i drużyna wybrała Cześć i sławę Bolesława Karpińskiego. W kolejnym zadaniu organizatorzy zoobowiązali nas do wywieszenia proporca Operacji w ważnym dla nas miejscu.

Ważnym miejscem dla naszej brygady, w którym zawiesilismy proporzec Operacji Wolność jest pomnik na cmentarzu w Robakowie. Anioł Wolności powstał z incjatywy tutejszego proboszcza Eugeniusza Leosza. Pomnik jest hołdem złożonym mieszkańcom Robakowa, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Słowa: Bóg,Honor, Ojczyzna z cokołu to słowa, które także towarzyszyły Powstańcom Wielkopolskim, więc uznaliśmy, że miejsce jest odpowiednie, by zawisł tam proporzec. Pomnik stoi na cmentarzu w pobliżu szkoły i w wolnym czasie możemy pojść i z refleksją pomyśleć o tych, którzy polegli za naszą niepodległość.

Ostatnim zadaniem było zoorganizowanie wydarzenia, które zwróciło by uwagę na temat powstania. Zdecydowaliśmy sie na audycję radiowęzła szkolnego opowiadającą o udziale Kórniczan i mieszkańców okolic w powstaniu.

Punktacja
zadanie 2-6p.
zadanie 3-7p.
zadanie 4-8,5 p
zadanie 5-9p
zadanie 6-6,5
zadanie 7-7,5
zadanie 8-8,5

W całym konkursie nasza drużyna zdobyła 53 punkty klasyfikując się w pierwszej dwudziestce wśród kilkudziesięciu brygad. Jest to nasz duży sukces i gratuluję serdecznie uczestnikom zabawy.

Magda Murdza

Działania szkoły związane z 90-tą rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Udział w sesji popularno-naukowej pt. Udział Kórniczan w Powstaniu Wielkopolskim.

Numer specjalny gazetki szkolnej : Bohaterowie Powstania Wielkopolskiego.

Prezentacja multimedialna: Bohaterowie Powstania Wielkopolskiego.

Wycieczka śladami Powstania Wielkopolskiego

Wycieczka do internetowego muzeum – prezentacje multimedialne

Działania plastyczne: Album o Powstaniu Wielkopolskim

Konkurs recytatorski „Wpisani w historię”

Sprzedaż cegiełek na budowę Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Kórniku.

Konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim (organizator Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu; ODN w Poznaniu).

Konkurs „Operacja Wolność” ?  brygada (osiem osób) realizuje zadania zamieszczone na stronie www 27grudnia (organizator Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego).

Gra terenowa  przeprowadzona z okazji 90-tej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Konkurs :Epizody Powstania Wielkopolskiego-prace pisemne dotyczące miejsc, wydarzeń i osób związanych z powstaniem (organizator powiat poznański).

Dekoracja klas lekcyjnych (gazetki o tematyce dotyczącej Powstania Wielkopolskiego)

Dzień tematyczny (lekcja wychowawcza ? patriotyzm z ukierunkowaniem na Powstanie Wielkopolskie, zajęcia tematyczne, pokaz prezentacji multimedialnych, audycja radiowęzła szkolnego, wystawa prac plastycznych, złożenie kwiatów pod pomnikiem Anioła Wolności na cmentarzu w Robakowie.

Udział w odsłonięciu Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Kórniku.

Informacje o projekcie na stronie internetowej szkoły.

Stworzenie WIRTUALNEJ IZBY PAMIĘCI

Wyszukiwarka

Skip to content