Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie

Powstanie Wielkopolskie – źródła informacji

pozycje książkowe:

Czubiński A, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Geneza ? charakter ? znaczenie, Poznań 1988 i 2003

Czubiński A., Grot Z., Miśkiewicz B., Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Zarys dziejów, Warszawa 1978

Dembski K., Wielkopolska w początkach II Rzeczypospolitej. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Poznań 1972

Grot Z., Pawłowski I., Pirko M, Wielkopolska w walce o niepodległość 1918-1919. Wojskowe i polityczne aspekty Powstania Wielkopolskiego, Warszawa 1968

Grot Z., Czyn zbrojny ludu wielkopolskiego 1918-1919, Poznań 2008

Karwat J., Od idei do czynu. Myśl i organizacje niepodległościowe w Poznańskiem w latach 1887-1919, Poznań 2002

Kolbuszewska D., Trzynastu wspaniałych . Powstanie wielkopolskie w życiu i losach powstańców i ich rodzin, Poznań 2008

Kosman M., Powstanie Wielkopolskie, Poznań 1993

Olszewski M., Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, Poznań 1988

Olszewski W., Jastrząb Ł, Lista strat Powstania Wielkopolskiego od 27 grudnia 1918 r. do 8 marca 1920 r. Ze słowem wstępnym Lecha Kaczyńskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. II zmienione i uzupełnione, Koszalin 2009

Pacholska M, Zdziabek W, Zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej, Poznań 2008

Pacholska M., Zdziabek W., Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum, Poznań 2008

Polak B., Wojsko Wielkopolskie 1918-1920, Koszalin 1920

Rezler Marek, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Spojrzenie po 90 latach, Poznań 2008

Słownik Biograficzny Powstańców Wielkopolskich 1918-1919, red. Antoni Czubiński i Bogusław Polak, Poznań 2002

Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego, wybór i opracowanie Janusz Karwat, Poznań 2007

Zdziabek W., Pacholska M., Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, Poznań 2008

Zwycięzcy. Bohaterowie powstania wielkopolskiego 1918-1919 we wspomnieniach swoich bliskich, Poznań 2008

Udział  mieszkańców Kórnika i  okolic w Powstaniu Wielkopolskim

Z dziejów Kórnika i Bnina. Studia i materiały. Tom I, pod red. Jerzego Fogela, Poznań, 2007

Kórnik i Bnin w walkach o wolność w latach 1794-1945 pod red. Stefana Weymana i Ludwika Gomolca, Poznań ?Kórnik, 1976

Raczkiewicz Zbigniew, Rzeczypospolita Kórnicka, ?Przegląd Wielkopolski?  nr 3-4,1991,str.19-22

Krawiarz Kazimierz, Mieszkańcy Robakowa i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 [online]. Dostępny w Internecie www.gimnazjumrobakowo.ehost.pl

strony internetowe:

Powstanie Wielkopolskie

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Bibliografia Powstania Wielkopolskiego

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego

Operacja Wolność

Powstanie Wielkopolskie IPN

Wyszukiwarka

Skip to content